3-10-2018

Schweiz trifft Holland, da die Schweizer in der Minderheit sind, fahren wir auf Holländisch weiter................

Bouwreis naar Sri Lanka

Woensdag, 3 oktober 2018

Vandaag weer vroeg opstaan omdat het ontbijt wat langer duurt qua uitserveren. Er bleek echter een supersonisch snelle en efficiënte kok te zijn. Binnen enkele minuten stond ons eitje klaar en waren we ineens gewoon echt netjes op tijd. 

De bus in en weer de bekende weg naar de bouwplaats gereden. Bij aankomst het standaard riedeltje, bouwspullen pakken, insmeren, handen schudden. Op naar onze bouwkeet om de schoenen aan te trekken. Echter, iedere dag moet de vlag worden gehesen en de Volksliederen worden gezongen. Daar nog steeds niet aan gewend zaten we al klaar om onze spullen aan te trekken toen we geroepen werden om paraat te staan in rij. Resultaat: sommigen van ons stonden volmondig (voor zover ze de tekst kennen) mee te zingen met een slipper en een schoen aan :-)

Het indelen van de taken gaat al lekker snel. Iedereen weet wat hem of haar te wachten staat dus kiezen wat gedaan moet worden ging vrij soepel. Wonderbaarlijk was dat juist het zware werk op de betonafdeling populair bleek. Zeven van zand het minst populair. En hoe verdeel je dan? We besloten om de taken gedurende de dag te wisselen, zodat iedereen een keer een taak kon uitvoeren. 

We gaan snel, er wordt veel gedaan. De bouwplaats is opgeruimder en de betonvloer binnen is mooi aan het uitharden. Volgende project is het volstorten van de veranda met beton en voor een pad langs het huis moet er zand geschept worden vanaf een bouwpuin stapel. Dat betekent uitsorteren van bouwpuin. Vooralsnog hebben we een twee meter hoge berg voor de helft weggeschept en gesorteerd in een geïmproviseerde milieustraat. 

Tijdens de lunch verzochten we de weergoden om regen wegens de verstikkende warmte. Onze gebeden werden verhoord, een heerlijk verfrissende (not!) bui. De zandberg werd een heerlijk modderbad. We zagen er al niet uit, plakkerig, stinkend naar zweet en nu dus ook nog besmeurd met modder en zeiknat. Maar, we laten ons niet kennen en gaan gewoon lekker door. 

De Freek Vonk in ons kwam in deze modderbrij naar boven. We gingen op zoek naar tropische dieren en vonden mieren, wormen, duizendpoten en een enkele mug. Een collega zag een kleine slang maar daar bleef het (helaas voor sommigen) verder bij. 

Aan het eind van de dag allemaal smerig, nat en stinkend de bus in terug naar ons hotel. Aangekomen bij het hotel ging niemand eerst even wat drinken, we renden allemaal meteen richting onze kamer voor een douche. 

Voor het diner werd ons gevraagd om na te denken over de impact van de Vebego Foundation en haar partners op micro-, meso- en macroniveau. Verbintenis, betrokkenheid en resultaat zijn hierbij de kernwoorden die bij iedere groep naar voren kwam. 

Als afsluiting van weer een mooie, warme vermoeiende dag hebben we samen met onze Sri Lankaanse vrienden van Arthavida genoten van een gezellig diner in ons hotel.

Morgen op naar weer een productieve dag!

Sandra en Cristel

Heute wieder früh aufstehen, da das Servieren des Frühstücks etwas länger dauert. Scheinbar war der Koch jedoch superschnell und effizient, denn unsere Eier standen innerhalb weniger Minuten vor uns und plötzlich lagen wir super in der Zeit. 

Der Bus hat wieder den bekannten Weg zur Baustelle genommen. Nach der Ankunft wieder das Standardprozedere: Werkzeug nehmen, eincremen, Hände schütteln. Auf zu unserem Baucontainer, um die Schuhe anzuziehen. Jedoch werden jeden Tag die Flaggen gehisst und die Hymnen gesungen. Weil wir uns daran immer noch nicht gewöhnt haben, waren wir gerade beim Umziehen, als wir gerufen wurden, uns aufzustellen. Ergebnis: Einige von uns haben aus voller Kehle (sofern sie den Text kannten) mitgesungen, während den einen Fuß schon der Schuh und den anderen noch die Sandale geschmückt hat :-)

Die Verteilung der Aufgaben geht flott. Jeder weiß, was ihn oder sie erwartet, also fällt die Entscheidung, was getan werden muss, ohne große Überlegungen. Erstaunlicherweise erwies sich gerade die schwere Arbeit in der Betonabteilung als äußerst beliebt. Sand sieben war am unbeliebtesten. Wie soll man die Leute dann einteilen? Wir beschlossen, die Aufgaben im Laufe des Tages zu tauschen, sodass jeder überall mal eingesetzt wurde. 

Wir sind schnell, es wird viel geschafft. Die Baustelle sieht ordentlicher aus und der Betonboden wird langsam hart. Als Nächstes muss die Veranda mit Beton ausgegossen werden und für den Weg am Haus muss Sand von einem Bauschutt-Haufen geschaufelt werden. Das bedeutet, dass der Schutt sortiert werden muss. Bis jetzt haben wir den zwei Meter hohen Haufen zur Hälfte weggeschaufelt und in einer improvisierten Müllsortierreihe sortiert. 

In der Mittagspause haben wir die Wettergötter um Regen gebeten, weil es unglaublich heiß war. Unsere Gebete wurden erhört: eine wunderbar erfrischende (not!) Schauer. Der Sandberg wurde zu einem einzigen Matschhaufen. Wir sahen aus wie die Schweine: klebrig, stinkend nach Schweiß und jetzt also auch noch mit Matsch eingesaut und klitschnass. Aber, wir lassen uns nichts anmerken und machen einfach weiter. 

Die Matschepampe weckte unseren wissbegierigen Forschergeist. Wir machten uns auf die Suche nach tropischen Tieren und fanden Ameisen, Würmer, Tausendfüßler und eine einzelne Mücke. Ein Kollege hat sogar eine kleine Schlange gesehen, aber das war es dann auch schon (zum Leidwesen einiger). 

Am Ende des Tages ging es schmutzig, nass und stinkend mit dem Bus zurück zum Hotel. Im Hotel angekommen ist keiner erst noch was trinken gegangen, wir sind alle schnurstracks in unsere Zimmer gerannt und haben uns unter die Dusche gestellt. 

Vor dem Abendessen wurden wir gebeten, darüber nachzudenken, welchen Impact die Vebego Foundation und ihre Partner auf Mikro-, Meso- und Makroebene haben. Verpflichtung, Engagement und Ergebnis sind die Stichworte, die in jeder Gruppe genannt wurden. 

Zum Abschluss eines wiedermal tollen, warmen und ermüdenden Tages haben wir gemeinsam mit unseren sri-lankischen Freunden von Arthavida ein gemütliches Abendessen in unserem Hotel zu uns genommen.

Auf einen weiteren produktiven Tag morgen!

Sandra und Cristel

 

Deel dit artikel: