4-10-2018

Surprise, surprise!

Bouwreis naar Sri Lanka

Donderdag, 4 oktober 2018

Suprise Suprise!

Om 07.00 uur weer in de rij voor de eieren. Na het vullen van onze buik richting bouwplaats. Maar de eerste verrassing was al een feit!

Kids

We lieten de bouwplaats links liggen en reden door naar de lokale basisschool. Daar werden we door de leerkracht Engels rondgeleid. Meer dan 400 kinderen werden daar gedisciplineerd klaargestoomd voor het leven, allemaal in een spierwit uniform.

De kleinste kinderen zongen een prachtig lied en daarna moesten we afscheid nemen om naar de harde realiteit terug te keren die 'betonmixen en kruiwagens rijden' heet. 

.....maar eerst, de Ceremonie! Ook dit keer was de 'Wilhelmus kennis' weer zwaar onder de maat....

Een nieuw laagje

Op de bouwplaats stond ons ook een verrassing te wachten. Niet alleen betonvloeren leggen maar we mochten ook de houten stoelen van een nieuw laklaagje voorzien. Het werk werd rap verdeeld door onze grijze eminentie Wim, dus iedereen kon aan de bak. Ook vandaag werd er veel en hard gewerkt. Echte strebers! 

Keukenprinsesjes

Enkele collega’s wilden thuis indruk maken.... Zo hadden onze keukenprinsesjes Sander P en Danny zich aangemeld voor de keukendienst om echt Sri Lankaans te leren koken. De dames in de keuken hadden het er maar zwaar mee om uiteindelijk toch een smakelijke maaltijd te kunnen serveren bij de lunch. Maar toch weer gelukt! 

Happy Birthday

Gezongen werd er in 3 talen om Utzi te feliciteren met haar 24ste verjaardag ;-). Satis en zijn collega's van Arthavida hadden een taart (cake...) geregeld met een kaarsje...

Regen? Boeit ons niet!

Het doel om de hele verdieping gebetonneerd te hebben bleek al tijdens de lunch bereikt te zijn. Stoelen lakken? Doen we ook nog even. Een zijpad aanleggen? Geen probleem. Tenminste, dat dachten we...  Totdat het begon te druppen. Maar we zijn niet voor een drup te vangen. Daarboven had iemand de sluizen opengezet! Als snel was iedereen doornat maar het beton bleef ritmisch gemixt worden en de kruiwagen bleef af en aan rijden

Moe, voldaan en doornat dropen we letterlijk af richting de lokale markt. 

Tuk tuk naar de markt

Met 9 tuk tuks richting de lokale markt om tijdens een uurtje vrij te ontdekken wat de lokale cultuur aan eetwaren te bieden heeft. Een gezellige chaos, waar de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit haar vingers bij af zou likken (not). Vele Rupees lichter en specerijen, pepers en slippers rijker gingen we eindelijk weer richting hotel. 

500!

Voor het eten stonden ons nog enkele verrassingen te wachten. Onze groep had naast een jarige ook het 10-jarig deelnamejubileum van Wim met zijn CSG te vieren. Proficiat! Wat echter nog specialer was, was de aanwezigheid van de 500ste bouwreisdeelnemer: Tanja Verniers van Care! Een fantastische mijlpaal voor de Foundation!

Verborgen talenten

De avond werd nog extra speciaal door een concert van onze Michel met zijn (ietwat moeilijk te bespelen) Sri Lankaanse gitaar. Als toegift zong Ton ook nog 'Het is een Nacht'! 

Wow, wat een dag!

Tanja en Ton

Überraschung!

Um 7 Uhr wieder für die Eier anstellen. Mit gefüllten Mägen geht es dann Richtung Baustelle. Und da wartete schon die erste Überraschung auf uns!

Kids

Wir ließen die Baustelle links liegen und sind zu einer Grundschule weitergefahren. Dort wurden wir von der Englischlehrerin herumgeführt. Über 400 Kinder werden dort diszipliniert auf das Leben vorbereitet - in schneeweißen Schuluniformen.

Die jüngsten Kinder haben uns ein tolles Lied vorgesungen, danach mussten wir uns verabschieden, um in die Realität zurückzukehren, die da heißt „Beton mischen und Schubkarren schieben“. 

… aber zunächst, die Zeremonie! Auch dieses Mal war die „Wilhelmus-Sicherheit“ wieder unterdurchschnittlich …

Eine neue Schicht

Auf der Baustelle erwartete uns die nächste Überraschung. Es galt nicht nur Betonböden zu gießen, wir durften auch Holzstühle mit einer neuen Lackschicht versehen. Die Arbeit wurde von unserer grauen Eminenz Wim zügig verteilt, also konnte jeder loslegen. Auch heute wurde wieder viel und hart gearbeitet. Echte Streber! 

Küchenfeen

Einige Kollegen möchten zu Hause Eindruck schinden … Deswegen haben sich unsere Küchenfeen Sander P und Danny für den Küchendienst gemeldet, um echt sri-lankisch kochen zu lernen. Die Damen in der Küche hatten so ihre Schwierigkeiten, mittags dennoch ein leckeres Essen zu servieren. Aber es hat wieder geklappt. 

Happy Birthday

Es wurde in 3 Sprachen gesungen, um Utzi zu ihrem 24. Geburtstag zu gratulieren ;-). Satis und seine Kollegen von Arthavida hatten eine Torte (Kuchen …) und Kerzen organisiert …

Regen? Hindert uns nicht!

Das Ziel, die gesamte Etage mit Beton zu versehen, wurde schon zum Mittag erreicht. Stühle lackieren? Machen wir auch noch. Einen Seitenweg anlegen? Kein Problem. Dachten wir zumindest …  Bis es anfing zu tröpfeln. Aber von einem Tropfen lassen wir uns nicht entmutigen. Jedoch wurden dann im Himmel die Schleusen geöffnet! Schon bald waren alle durchnässt, aber der Beton wurde weiter rhythmisch gemischt und die Schubkarren fuhren auch weiter

Müde, erfüllt und klitschnass ging es dann zum örtlichen Markt. 

Tuk Tuk zum Markt

In 9 Tuk Tuks zum örtlichen Markt, um in einer freien Stunde zu erkunden, was die Kultur hier an Essen zu bieten hat. Ein gemütliches Chaos, an dem die Niederländische Behörde für Lebensmittel- und Produktsicherheit ihre helle Freude hätte (nicht). Um viele Rupien erleichtert und einiges an Gewürzen, Pfeffer und Schuhen reicher, ging es endlich wieder ins Hotel. 

500!

Vor dem Essen erwarteten uns noch weitere Überraschungen. In unserer Gruppe befand sich nicht nur ein Geburtstagskind, wir durften auch das 10-jährige Teilnahmejubiläum von Wim mit seiner CSG feiern. Herzlichen Glückwunsch! Noch mehr Grund zu feiern bot jedoch die Anwesenheit der 500. Baureiseteilnehmerin: Tanja Verniers von Care! Ein toller Meilenstein für die Foundation!

Verborgene Talente

Abgerundet wurde der Abend durch ein Konzert von unserem Michel mit seiner (ein wenig schwer zu spielenden) sri-lankischen Gitarre. Und als Zugabe sang Ton auch noch „Het is een Nacht“ (ein niederländischer Hit aus den 90ern)! 

Wow, was für ein Tag!

Tanja und Ton

 

 

 

 

Deel dit artikel: