14-3-2018

Yes, I can!

Bouwreis Sri Lanka maart 2018

Yes, I can!

Woensdag 14 maart 2018 

Vandaag is het de derde werkdag waarbij we opstonden met prachtig weer. 34 graden en een strak blauwe hemel. Vol verwachting stapten we in de bus op weg naar de primary school van Nikaweretya. Wat een ontvangst met wederom prachtige bloemen.

Alle kinderen hadden prachtige witte schooluniformen aan en stonden ons met een stralende glimlach op te wachten. Tijdens de rondleiding langs alle klassen werden we getrakteerd op mooie liedjes en voordrachten. Wat een discipline en enthousiasme. In ieder lokaal staat trouwens de slogan: “Yes, I can!”. In het lokaal waar Engels gegeven wordt stonden allemaal prachtige tegelwijsheden waar ieder van ons stil van werd. De spreuk die ons enorm aansprak was: “Learning is the only way to future progress”. Geldt dat niet voor ons allemaal? Bij het vertrek hebben wij lesmateriaal en een aantal volleyballen als cadeau achtergelaten voor de school. Josine en Cindy hadden thuis een inzamelingsactie georganiseerd en met dat geld hebben zij lunch-trommels, drinkbussen, schriften en kleurpotloden gekocht voor de kinderen van het CBO. Deze worden vrijdag door de CBO vrouwen verdeeld over de kinderen die het het hardst nodig hebben. 

Intussen liep de bouw gestaag door. Op de tropische bouwplaats waren de bouwvakkers alweer hard aan het werk. Mooi te zien dat op dag 3 de samenwerking tussen de lokale bevolking en ons steeds hechter wordt. Er werd goed samengewerkt en veel plezier gemaakt. Kyra is de perfecte tolk en zorgt voor de optimale integratie. René en Marco waren vandaag verantwoordelijk voor de catering. En René had hier een stimulerende omschrijving voor :-)! En wat was het weer lekker! 

Morgen staat de bouwschoonmaak op het programma. Hiervoor moeten wij als ultieme schoonmakers natuurlijk goed voor de dag komen. Kwaliteitsfunctionaris Nellie en Angela als accountmanager van Alpheios gingen op zoek naar de Sri Lankaanse groothandel voor schoonmaakproducten. Ze hoefden niet ver te zoeken want de buurvrouw bleek een ruimschootse voorraad in huis te hebben. 5 bezems, 2 trekkers, 5 emmers met deksel, 40 sponzen, 4 afwasborstels, tandenborstel en de nodige chemie werden ingekocht voor de lieve som van 18 euro. De eigenaresse kon haar geluk niet op, de maandomzet is binnen. Beter een goede buur dan een verre vriend.

Bij terugkomst in het hotel hebben we een workshop gehad omtrent impact. Welke impact heeft deze reis ons als persoon, op de partners van de Foundation en op de CBO families. Deze workshop had zichtbaar bij iedereen IMPACT. Nu we hier zijn zien we wat de Vebego Foundation daadwerkelijk doet en betekent. Wij gunnen iedereen deze ervaring om met eigen ogen te zien wat voor een impact je als bedrijf kunt hebben op een regio / land. Wij zijn in ieder geval voornemens om onze collega’s en klanten hierbij te betrekken.

Yes, I can!

Mittwoch, 14. März 2018

Heute war der dritte Arbeitstag, an dem wir bei schönstem Wetter erwachten: 34 Grad und ein strahlend blauer Himmel. Erwartungsvoll bestiegen wir den Bus für die Fahrt zur Grundschule von Nikaweretya. Was für ein Empfang! Und wieder mit wunderschönen Blumen.

Alle Kinder hatten weiße Schuluniformen an und haben uns mit einem strahlenden Lächeln erwartet. Während der Führung durch alle Klassen wurden uns schöne Lieder vorgesungen und interessante Vorträge gehalten. Was für eine Disziplin und Begeisterung. In jedem Klassenzimmer hängt übrigens der Spruch: „Yes, I can!“ Im Englischraum hingen lauter wunderschöne Sinnsprüche an der Wand, die uns einen Moment innehalten ließen. Der Spruch, der uns unglaublich gut gefiel, lautete: „Learning is the only way to future progress“ (dt. etwa „Ohne Lernen kein Fortschritt“). Gilt das nicht für uns alle? Vor unserer Abfahrt haben wir der Schule noch Unterrichtsmaterialien und einige Volleybälle geschenkt. Josine und Cindy hatten zu Hause eine Spendenaktion organisiert und von diesem Geld hatten sie Brotdosen, Trinkflaschen, Hefte und Buntstifte für die Kinder der CBO gekauft. Diese werden am Freitag von den CBO-Frauen an die Kinder verteilt, die die Dinge am dringendsten benötigen.

In der Zwischenzeit lief der Bau stetig weiter. Auf der tropischen Baustelle waren die Bauarbeiter schon wieder bei de Arbeit. Es ist schön, zu sehen, wie die Zusammenarbeit zwischen der örtlichen Bevölkerung und uns am 3. Tag immer enger wird. Es wurde gut zusammengearbeitet und viele Späße gemacht. Kyra ist die perfekte Dolmetscherin und sorgt für eine ausgezeichnete Integration. Heute waren René und Marco für das Catering verantwortlich. Und dafür fiel René eine ansprechende Umschreibung ein J. Es war wieder so lecker!

Morgen steht die Baureinigung auf dem Plan. Da müssen wir, als Reinigungskräfte schlechthin, natürlich besonders gut bei aussehen. Unsere Qualitätsbeauftragte Nellie und Angela, als Accountmanager von Alpheios, machten sich auf die Suche nach dem sri-lankischen Großhandel für Reinigungsmittel. Sie mussten nicht weit laufen, denn die Nachbarin hatte einen unglaublichen Vorrat im Haus. 5 Besen, 2 Abzieher, 5 Eimer mit Deckel, 40 Schwämme, 4 Spülbürsten, Zahnbürste und die benötigte Chemie wurden für die stolze Summe von 18 Euro eingekauft. Die Besitzerin konnte ihr Glück kaum fassen: Sie hatte damit ihr Umsatzziel für den Monat schon erreicht. Lieber ein guter Nachbar als ein ferner Freund.

Zurück im Hotel gab es für einen Workshop zum Thema „Impact“. Welchen Impact, welche Wirkung, hat diese Reise auf uns als Person, auf die Partner der Foundation und auf die CBO-Familien. Dieser Workshop zeigte deutliche WIRKUNG bei allen. Jetzt, wo wir hier sind, sehen wir, was die Vebego Foundation tatsächlich tut und bedeutet. Wir gönnen es jedem, diese Erfahrung am eigenen Leib zu machen, mit eigenen Augen zu sehen, welche Wirkung man als Unternehmen in einer Region/einem Land haben kann. Wir haben jedenfalls die Absicht, unsere Kollegen und Kunden hierbei mit einzubeziehen.

Yes, I can!

 

 

 

 

Deel dit artikel: