Vebego Foundation in Sri Lanka - Succesvolle projecten vanaf 2005

Vebego Foundation werkt sinds 2005 succesvol samen met partners in Sri Lanka. In de afgelopen jaren hebben wij de volgende projecten gerealiseerd:

2016 - heden: Community Center - Nikaweratiya

2014 - 2015: Community Center - Wellawaya

2013 - 2014: Kings Revival Childerens Home - Wattala

2010 - 2012: Sambodhi Insitute - Baddegama

2008 - 2009: Senehasa Senior Home - Baddegama

2005 - Huizen bouwen na de tsunami - Wadduwa

Onze Partners

De Arthacharya Foundation is onze partner in Sri Lanka. Samen met Arthavida de microfinancieringsorganisatie zorgen zij voor programma's in lokale gemeenschappen. In voorgaande jaren hebben we ook samengewerkt met:

- Kings Revival 

- Monniken in Baddegama 

Onze projecten

Community Centre - Wellawaya

Samen met partner Arthacharya is in het zuidoosten van Sri Lanka een gemeenschapscentrum gebouwd.

De vrouwen in deze gemeenschap hebben zelf aangeven dat een community center hun droom was.

Waarom?

Omdat in dit centrum een kindercrèche is gevestigd zodat zij kunnen gaan werken, het centrum een opleidingsplaats biedt voor vrouwen en omdat het micro financiering kantoor hier gevestigd is.

Kings Revival Childrens Home - Wattala

Het Kings Revival Childrens Home is opgericht in 2005 en ontfermt zich over verlaten en verweesde kinderen door ondersteuning en onderdak te bieden.

In het tehuis wonen momenteel 34 kinderen in twee woongebouwen, één voor jongens en één voor meisjes. Het land waarop het tehuis is gevestigd is eigendom van de stichting. Alle kinderen gaan naar school en volgen ook aanvullend onderwijs en computerles. De oudere kinderen leren een vak in het vocational training centre.

Door toegenomen vraag naar opvang is er behoefte aan een extra woongebouw voor 20 jongens. In overleg met de stichting, de aannemer en de Vebego Foundation is besloten dit project in 2013 en 2014 te realiseren.

In oktober 2013 en in februari 2014 gaan medewerkers van Vebego bedrijven samen met lokale bouwvakkers bouwen aan dit woongebouw.

Sambodhi Institute - Baddegama

Vanaf 2010 is de Vebego Foundation betrokken bij het Sambodhi Institute in Baddegama.

Dit is een huis waar 35 gehandicapte vrouwen wonen samen met hun twee verzorgers. Bij de eerste kennismaking in 2009 waren de woongebouwen en het sanitair in slechte staat. Daken lekten, slaapvertrekken waren donker en daglicht liet te wensen over.

In overleg met de lokale aannemer en de verzorgsters is een plan gemaakt om het gebouw te renoveren en weer bewoonbaar te maken. Vebego Foundation heeft de woongebouwen en de keuken gerenoveerd, een ziekenboeg gerealiseerd en een corridor gebouwd die de gebouwen met elkaar verbindt. Ook is alle meubilair voorzien van een nieuw kleurtje.

De deelnemers aan de bouwreizen hebben gedurende de bouwperiode een bijdrage geleverd door mee te bouwen en dankzij financiële donaties te zorgen voor onder andere een nieuwe watertank, keukenmaterialen en schoonmaakartikelen.

Eind 2012 is het geheel gerenoveerde Sambodhi Institute gereed en in 2013 is het gebouw met een feestelijke ceremonie in gebruik genomen.

In juni 2013 heeft brand een deel van het woongebouw verwoest. Het dak heeft schade opgelopen en ook een deel van de wanden moeten herbouwd worden. Andere partijen hebben zich het ‘lot’ aangetrokken wat maakt dat de foundation in eerste instantie geen donatie heeft gedaan voor renovatie.

Senehasa Senior Home - Baddegama

Het Senehasa Senior Home is een verzorgingshuis in Baddegama waar 48 verweesde ouderen kunnen wonen.

Momenteel wonen er 35 ouderen, zij hebben geen kinderen die hen kunnen verzorgen. In een mooie omgeving genieten zij van hun oude dag.

Sinds 2008 is de Vebego Foundation betrokken bij de bouw en realisatie van dit verzorgingshuis.

Samen met initiatiefnemer, zorginstelling Sevagram uit Heerlen, zijn een viertal woongebouwen gerealiseerd, is een muur om het terrein gebouwd, en is het terrein voorzien van hekken.

In november 2009 is het gebouw feestelijk geopend met een Boeddhistische ceremonie.

Voor een verantwoorde en duurzame exploitatie zijn, samen met de lokale betrokkenen en op basis van lokale behoeften en mogelijkheden, in 2011 businessplannen geschreven door deelnemers aan de Strategic Management Course van Vebego.

Hierop heeft het management van het Senehasa Senior Home besloten een boerderij te starten in de omgeving. Een geslaagde impuls is het promoten en activeren van ‘dana’1. Inmiddels is 80% van de voedselvoorziening afkomstig van dana. Na vier jaar is het Senahasa Senior Home een voorbeeld in de zuidelijke regio en erkend door de overheid.

"...voldaan gevoel bij het opleveren van je werk; dat je het voor elkaar hebt gekregen..."

Deel dit artikel: