Noodhulp aan Sri Lanka 2020
15-05-2020

Noodhulp aan Sri Lanka/Nothilfe für Sri Lanka

Het coronavirus heeft ook in Sri Lanka een zeer grote impact en de nood bij de cliënten van onze samenwerkingspartner Artacharya is hoog. Gezinnen die normaliter met behulp van microfinanciering met hun kleine bedrijfjes in de behoefte van hun gezin voorzien,
kunnen nu geen zaken doen. Dus geen inkomen om voedsel te kopen of hun lening af te lossen.
Om deze gezinnen bij te staan in deze uitzonderlijke tijden heeft de Vebego Foundation, samen met o.a. Sampath Foundation en Stichting Wilde Ganzen, een bedrag ter beschikking gesteld om duizenden voedselpakketten te verstrekken aan deze gezinnen. Ook op de locaties Wellawaya en Nikaweratiya zijn deze voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten onder de bevolking.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das Coronavirus hat auch in Sri Lanka eine sehr große Wirkung, und die Bedürfnisse der Kunden unseres Kooperationspartners Artacharya sind hoch. Familien, die normalerweise die Bedürfnisse ihrer Familie mit Hilfe von Mikrofinanz mit ihren Kleinunternehmen decken, können jetzt keine Geschäfte machen. Also kein Geld, um Lebensmittel zu kaufen oder Kredit zurückzuzahlen.
Um diesen Familien in diesen aussergewöhnlichen Zeiten zu helfen, hat die Vebego Foundation zusammen mit der Sampath Foundation und der Wilde Ganzen Stiftung unter anderem einen Betrag zur Verfügung gestellt, um Tausende von Lebensmittelpaketen an diese Familien zu verteilen. In Wellawaya und Nikaweratiya wurden diese Lebensmittelpakete unter der Bevölkerung verteilt.

Meer blogs

Mijn Verhaal Jasper Mol Kampbegeleider
Mijn project

Mijn Project, Mijn Verhaal: Jasper Mol – Kampbegeleider voor pleegkinderen

Jasper Mol is sinds begin 2018 werkzaam bij Hago Zorg. Dit jaar is hij voor het tweede jaar meegegaan als begeleider op JIP Kamp. JIP staat voor Jongeren in Pleeggezinnen. In totaal gingen er 40 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar mee op kamp. Zij werden vergezeld door 14 begeleiders en hebben er gezamenlijk een fantastische week van gemaakt.
02-01-2019
1 min.
Mijn Verhaal Parba Panday Opening Speeltuin
Mijn project

Mijn Project, Mijn Verhaal: Parba Panday – opening speeltuin De Ontmoeting

Sinds een jaar is Parba Panday als vrijwilliger betrokken bij De Ontmoeting. Haar jongste kleinkind zit op deze school en sindsdien is Parba enthousiast als vrijwilliger betrokken. Zij helpt bij allerlei activiteiten zoals verkeerslessen, opruimdag en andere activiteiten waarbij extra hulp nodig is.
18-02-2019
1 min.
Sri Lanka
Bouwreis/Baureise Sri Lanka

Afronden van het project in Sri Lanka! Projektabschluss in Sri Lanka!

Bouwreis Sri Lanka maart/april 2019 - Baureise Sri Lanka März/April 2019
21-03-2019
2 min.