Veelgestelde vragen

1. Wie zijn de bestuursleden van de Vebego Foundation en wie is er lid van de werkgroep?

Kijk hier wie er in het bestuur en de werkgroep zitten.        

 

2. Waarom doen we projecten ver weg terwijl er dichtbij ook zoveel dingen zijn: armoede, eenzaamheid, daklozen etc.

Het feit dat we projecten ver weg doen, wil niet zeggen dat we niet actief (willen) zijn dichtbij. De bouwreizen hebben een bepaalde impact op de mensen daar en op de medewerkers van Vebego, dat willen we graag blijven doen. Er zijn inderdaad heel veel thema’s en kwetsbare groepen dichtbij, het liefst helpen we iedereen. Maar we moeten ook keuzes maken. Vanuit de Vebego Foundation hebben we gekozen voor de doelgroep kinderen en jongeren. Zoals de Stichting Jarige Job. We breiden graag uit, in Nederland en België. Projecten en partners waar we mee samenwerken dichtbij moeten actief zijn met deze doelgroep. Bouwreizen dichterbij is ook iets dat we momenteel onderzoeken,
Als ambassadeurs ideeën hebben, graag!

 

3. Wat zijn de doellanden van de Vebego Foundation op dit moment?

Als er weer bouwreizen mogelijk zijn, staan Sri Lanka en Marokko op de planning. Het afgelopen jaar hebben we ook ons project in Ghana financieel ondersteund. Het bestuur evalueert de doellanden regelmatig.

 

4. Waarom kopen we geen bos zodat we onze eigen CO2 kunnen compenseren door verder te planten?

Dit is zeker een goed idee. Het past misschien meer bij Vebego als werkgever? Vebego compenseert over 2020 al onze lease-km's. Uiteindelijk gaat het om reductie van CO2 en dat heeft ook zeker onze focus.

 

5. Mag je een tweede keer op bouwreis?

Nee, helaas… Het beleid van de Foundation is dat je maar één keer mee op bouwreis gaat. De huidige wachtlijst is erg lang en we gunnen zo veel mogelijk medewerkers deze ervaring.

 

6. Kunnen onze medewerkers ook gaan inpakken bij Stichting Jarige Job?

Dat kan zeker, echter met beperking gezien de huidige maatregelen i.v.m. Covid19. Neem contact op met Josine Dekker om te kijken wat er mogelijk is via josine.dekker@stoffelsbleijenberg.nl. Let op: Stichting Jarige Job heeft alleen een vestiging in Rotterdam.

 

7. De vraag n.a.v. de Buzinessclub is niet helder: wat zoekt de Foundation nu precies? Een goed doel? Of een businessclub zoals een Rotary?

De Vebego Foundation zoekt nieuwe samenwerkingspartners in Nederland en België om mee samen te werken. Wij steunen een partner financieel, maar willen ook graag dat de medewerkers een rol kunnen spelen. Het gaat dan om non profit organisaties die werken met kinderen en jongeren tot 25 jaar. Er is een toetsingskader beschikbaar om te kijken of potentiële partners geschikt zijn. Heb je ideeen of input? Mail naar info@vebegofoundation.nl

 

8. Hoe is het met onze afgeronde projecten in Zuid-Afrika?

Een hele terechte vraag. Hier zullen we de komende tijd aandacht aan besteden.

 

9. Hoe brengen we de Foundation (Mijn Project) dichter bij onze (directe) medewerkers?

In 2021 willen we de medewerkers van Vebego meer informeren, onder andere over Mijn Project, via nieuwsbrieven en social media. Het helpt als iedereen de berichten deelt. We zijn nog op zoek naar een goede manier om de directe medewerkers te bereiken. We denken aan flyers tijdens het jaargesprek of op andere manieren via HR of de leidinggevenden. Andere ideeen zijn van harte welkom via info@vebegofoundation.com

Deel dit artikel: